Пратите нас:
Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки Адреса: 27. марта 19 Град: 34000 Крагујевац, Србија Телефон: 034 6100086 Е-маил: ponudjacisrbije@gmail.com ПИБ: 106897861 Матични број: 28031009 Текући рачун: 325-9500700025944-60