Пратите нас:

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

    Нови Закон о јавним набавкама требало би да буде усклађен у потпуности са Директивама Европске Уније, а његово усвајање очекује се до краја 2017. године. Топлички центар за демократију и људска права и Коалиција за надзор јавних финансија  израдили су анализу проблема у примени Закона о јавним набавкама са предлозима за измене важећих одредаба. Анализа је јавно доступна свим  лицима која су заинтересована да се на било који начин укључе у унапређење стања у области јавних набавки.

ИЗВЕШТАЈ О ГРАЂАНСКОМ НАДЗОРУ ТЕ-КО

На основу члана 28. става 9. Закона о јавним набавкама и члана 9. става 1. Правилника о грађанском надзору, Пословно удружење „Понуђачи Србије" које је Решењем Управе за јавне набавке именовано за Грађанског надзорника, спровело је поступак......

ДОПУНА ПРЕДЛОГА ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки је дана 10.03.2017. године доставило надлежним органима и организацијама Предлоге одредби Закона о јавним набавкама, јер су измене и допуне Закона најављене за 2017. годину. Узимајући......

ДОПИС УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВОДОМ ПРИМЕНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

   На основу спроведеног истраживања и информација добијених од чланова Удружења „Понуђачи Србије", утврдили смо да у пракси наручиоци неретко злоупотребљавају институт оквирног споразума. Често прописују закључење оквирног споразума у поступцима......

ПРЕДЛОГ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Имајући у виду да су измене и допуне Закона о јавним набавкама најављене за 2017. годину у циљу усклађивања са Директивама Европске Уније, Пословно удружење "Понуђачи Србије" израдило је Предлоге одредби Закона о јавним набавкама. Предлоге смо......

ЈОШ ЈЕДАН ГРАЂАНСКИ НАДЗОР УСПЕШНО СПРОВЕДЕН

     На основу члана 28. става 9. Закона о јавним набавкама и члана 9. става 1. Правилника о грађанском надзору, Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки које је именовано за Грађанског надзорника од стране Управе за јавне......