Пратите нас:

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки,уз подршку Града Крагујевца 17. новембра 2017. године у хотелу „Шумарице", организује једнодневну Конференцију „Дан јавних набавки – у сусрет новом Закону о јавним набавкама". Конференција се организује у склопу реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета" који је одобрен од стране града Крагујевца. Партнери Удружења у реализацији Програма су реномирани стручњаци у овој области:  Тендери доо Крагујевац, Центар за менаџмент јавних набавки Београд, Унија послодаваца Србије, Топлички центар за демократију и људска права, адв. Владимир Ивић.  Главни циљеви програма су повећање конкуренције на тржишту, подношење већег броја понуда по поступку и рационалније трошење буџетских средстава. Главни циљ конференције је размена искуства ради унапређења пословног и привредног амбијента на територији града Крагујевца и Републике Србије.  

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

    Нови Закон о јавним набавкама требало би да буде усклађен у потпуности са Директивама Европске Уније, а његово усвајање очекује се до краја 2017. године. Топлички центар за демократију и људска права и Коалиција за надзор јавних финансија ......

ИЗВЕШТАЈ О ГРАЂАНСКОМ НАДЗОРУ ТЕ-КО

На основу члана 28. става 9. Закона о јавним набавкама и члана 9. става 1. Правилника о грађанском надзору, Пословно удружење „Понуђачи Србије" које је Решењем Управе за јавне набавке именовано за Грађанског надзорника, спровело је поступак......

ДОПУНА ПРЕДЛОГА ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки је дана 10.03.2017. године доставило надлежним органима и организацијама Предлоге одредби Закона о јавним набавкама, јер су измене и допуне Закона најављене за 2017. годину. Узимајући......

ДОПИС УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВОДОМ ПРИМЕНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

   На основу спроведеног истраживања и информација добијених од чланова Удружења „Понуђачи Србије", утврдили смо да у пракси наручиоци неретко злоупотребљавају институт оквирног споразума. Често прописују закључење оквирног споразума у поступцима......

ПРЕДЛОГ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Имајући у виду да су измене и допуне Закона о јавним набавкама најављене за 2017. годину у циљу усклађивања са Директивама Европске Уније, Пословно удружење "Понуђачи Србије" израдило је Предлоге одредби Закона о јавним набавкама. Предлоге смо......