Пратите нас:

ОДРЖАНА XI РЕДОВАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ''ПОНУЂАЧИ СРБИЈЕ''

Сходно члану 9. Статута Удружења, Пословно удружење понуђачи Србије, 30. новембра 2018. године одржало је XI редовну седницу Скупштине ''УСПЕХ = СКУП ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА''. Седница Скупштине почела је у 13 часова, у просторијама хотела ''Крагујевац'', у Крагујевцу. Пословни секретар Удружења, Јована Предојевић, пожелела је добродошлицу присутним члановима и предложила да Скупштином председава Станица Радовић, стручни консултант у фирми Тендери доо Крагујевац. Предлог је једногласно усвојен и почео је радни део седнице. Председница Удружења Јасмина Марковић, захвалила се присутним члановима на времену које су посветили Удружењу и представила Извештај о активностима Удружења између две седнице, а затим је представљен Предлог активности Удружења за 2019. годину, од стране Пословног секретара Удружења. Извештај и Предлог, једногласно су усвојени.


  На седници је истакнуто да је уз подршку Града Крагујевца, а у очекивању новог Закона о јавним набавкама, Удружење ''Понуђачи Србије'' је успешно реализовало Програм ''Мониторинг јавних набавки – Добра пракса успешне одлуке'', у оквиру кога је спроведно истраживање ''Анализа конкурентности поступака јавних набавки на подручју града Крагујевца'' за прво полугодиште 2018. године.


  Како је једна од најактуелнијих тема измена Закона о јавним набавкама и како је Нацрт Закона о јавним набавкама објављен, предствавници Удружења анализирали су Нацрт Закона о јавним набавкама и сачинили Предлоге и сугестије одредби за унапређење текста Нацрта и активно учествовали на јавним расправама које су одржане у Београду и Нишу. У циљу заштите интереса понуђача и јавног интереса, као и унапређења система јавних набавки у Србији, Удружење је радној групи доставило Предлоге на нацрт Закона о јавним набавкама.


Седница Скупштине је успешно завршена разменом мишљења и очекивања од новог Закона о јавним набавкама, а како се очекује доношење и примена новог Закона о јавним набавкама у 2019. години, Удружење ће настојати да своје активности, заједно са стручним консултантима, усмери ка анализи нових законских решења и едукацији својих чланова у примени истих.