Пратите нас:

ПРОЈЕКАТ ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  изабрано је као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED ( Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом за  јавне политике, а финансира USAID (Америчка агенција за међународни развој).

Циљ пројекта је да се помогне мањим организацијама да на најбољи начин представе јавности и ресорним институцијама своје идеје за унапређење пословног амбијента у области за коју подносе предлог теме и да заједно сa доносиоцима одлука у државним и локалним органима раде на дефинисању и спровођењу регулаторних иницијатива. Финансирање активности у оквиру пројекта сносе носиоци пројекта.

Као Партнер на реализацији пројекта Удружење је предложило тему „Мониторинг јавних набавки – Добра пракса, успешне одлуке" и спровођење следећих активности:

  • Организовање едукативних, интерактивних радионица и панел дискусија за понуђаче и наручиоце широм Србије, уз присуство представника надлежних институција. Циљ радионица је размена искуства између јавног и приватног сектора како би се формирали Предлози и Иницијативе за унапређење система јавних набавки;
  • Формулисање Предлога амандмана на Предлог Закона о јавним набавкама. Све предлоге би требало доставити надлежним органима и организацијама како би исти били узети у обзир приликом креирања законских прописа и како би надлежни органи и организације могли да се упознају са проблемима који настају приликом примене Закона у пракси. Напомињемо да су предлози амандмана Удружења већ усвајани;
  • Како се 2020. године очекује примена новог Закона о јавним набавкама једна од активности Пројекта требало би да буде праћење стања у примени нових законских решења и формулисање иницијатива за решавање проблема у примени;
  • Успешна реализација ове теме кроз Пројекат резултираће повећању конкуренције и фер тржишне утакмице у поступцима јавних набавки и до повећања броја понуда и прихватљивих понуда по поступку. Довешће до креирања предлога и иницијатива за унапређење система јавних набавки. Највећи резултат који би требало да буде остварен кроз јавно – приватни дијалог јесте „помирење" јавног и приватног сектора, тачније наручилаца и понуђача и подизање свести да једино заједничким ангажовањем могу допринети побољшању система јавних набавки, а самим тим и целокупном привредном систему наше државе.

   Пројекат је одлична прилика да надлежним органима и организација представимо најчешће проблеме који се јављају у пракси у области јавних набавки и да заједничким снагама започнемо њихово решавање. У складу са наведеним очекујемо да ће чланови Удружења активно учествовати у реализацији наведених активности.

Прочитајте и на ЛИНКУ