Пратите нас:

ЗНАЧАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ Е- ПОНУДЕ

Свакодневним праћењем Решења Републичке комисије, консултанти Удружења извели су закључак да Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите права, а након донете одлуке наручиоца, посебну пажњу придаје садржини конкурсне документације.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОДГОВОРИЛА НА НЕДОУМИЦЕ ПОНУЂАЧА

   Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке Удружењу "Понуђачи Србије" одговорила на молбу за унапређење функција новог портала и дала мишљење у вези са коришћењем капацитета других субјеката. 1.......

АНАЛИЗА РЕШЕЊА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Како бисмо понуђаче упознали са ставовима Републичке комисије за заштиту права и олакшали им примену нових законских одредби, представљамо још једну анализу решења. Анализа решења Републичке комисијеу отвореном поступку јавне набавке(услуга......

НОВА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Удружење „Понуђачи Србије" свакодневно прати актуелну праксу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и о свим новинама обавештава своје чланове. Пред Републичком комисијом тренутно се налази преко 100 захтева за заштиту......

УКАЗАЛИ СМО НАРУЧИОЦУ НА НЕДОСТАТКЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ О НАБАВЦИ

Удружење „Понуђачи Србије" наставља да штити интересе понуђача, али и јавни интерес у поступцима јавних набавки. У прилог наведеном говори још један у низу поднетих Захтева за измену конкурсне документације којим је указано наручиоцу на......

ИЗЈЕДНАЧЕНИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ И КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Након обраћања Удружења „Понуђача Србије" Канцеларији за јавне набавке у вези са тумачењем законских одредби којe се односe на члан 130. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), односно на коришћење капацитета других субјеката, а у вези са изјавом за......