Пратите нас:

Врешење стручне оцене понуда путем жреба

   У оквиру конкурсне документације наручилац дефинише критеријуме за доделу уговора углавном је тај критеријум цена. Међутим, поред цене као критеријума за доделу уговора, наручилац дефинише и резервне критеријуме како би на тај начин омогућио себи избор између два или више понуђача који понуде исту цену у конкретном поступку јавне набавке. У таквим ситуацијама као резервни критеријуми углавном се дефинишу начин и рок плаћања, рокови испоруке. Уколико наручиоцу пристигну понуде у којима су понуђачи понудили исте исте цене и рокове испорука, плаћања, тада наручиоци прописују да се избор најповољније понуде врши путем жреба.

Услов који није могуће доказати преко подизвођача

   У циљу отклањања нејасноћа по питању доказивања услова из конкурсне документације у протеклом периоду су нам се јављали понуђачи са сличним питањима, а која су се углавном односила на поступак доказивања испуњености услова за обављање......

ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ ТАКСЕ ЗА ЗЗП ?

Поступак заштите права прате одређени елементи који чине да пре свега поднети захтев за заштиту права од стране подносиоца буде уредно достављен наручиоцу и Републичкој комисији. Полазна тачка од које се проверава уредно поднет захтев за заштиту......

ЗНАЧАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ Е- ПОНУДЕ

Свакодневним праћењем Решења Републичке комисије, консултанти Удружења извели су закључак да Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите права, а након донете одлуке наручиоца, посебну пажњу придаје садржини конкурсне документације....

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОДГОВОРИЛА НА НЕДОУМИЦЕ ПОНУЂАЧА

   Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке Удружењу "Понуђачи Србије" одговорила на молбу за унапређење функција новог портала и дала мишљење у вези са коришћењем капацитета других субјеката. 1.......

АНАЛИЗА РЕШЕЊА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Како бисмо понуђаче упознали са ставовима Републичке комисије за заштиту права и олакшали им примену нових законских одредби, представљамо још једну анализу решења. Анализа решења Републичке комисијеу отвореном поступку јавне набавке(услуга......

НОВА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Удружење „Понуђачи Србије" свакодневно прати актуелну праксу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и о свим новинама обавештава своје чланове. Пред Републичком комисијом тренутно се налази преко 100 захтева за заштиту......