Пратите нас:

ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ ТАКСЕ ЗА ЗЗП ?

Поступак заштите права прате одређени елементи који чине да пре свега поднети захтев за заштиту права од стране подносиоца буде уредно достављен наручиоцу и Републичкој комисији. Полазна тачка од које се проверава уредно поднет захтев за заштиту права у поступку јавне набавке јесте доказ о уплати таксе.

НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА НАРУЧИЛАЦ ОМОГУЋИО ВЕЋУ КОНКУРЕНЦИЈУ

Мисија Удружења Понуђачи Србије је заштита интереса понуђача, али и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Један од наших главних циљева је рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки и унапређење конкуренције у овој......

ИНТЕНЗИТЕТ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У оквиру пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ" , који се финансира из средстава пројекта "Припреми се за учешће", а који подржава Делегација Европске уније у Србији, Удружење „Понуђачи Србије"......

РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Имајући у виду насталу ванредну ситуацију изазвану вирусом COVID 19 Удружење "Понуђачи Србије" одлучило је да на овој страници размењујемо актуелне информације у поступцима јавних набавки. Испод овог текста, у делу Comments можете писати......

ПОВРЕДА КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

     У оквиру пројекта „Механизми за заштиту конкуренције у јавним набавкама у процесу приступања ЕУ" , који се финансира из средстава пројекта "Припреми се за учешће" (пун назив пројекта: Јачање капацитета организација цивилног друштва за......

ШТА НАМ ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја ове године. Једна од најзначајнијих последица примене новог Закона о јавним набавкама биће поједностављивање поступака у области јавних набавки, смањење административног оптерећења и за......

ПРИМЕНА ЧЛАНА 149. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Чланом 149. Ставом 4. Закона о јавним набавкама прописано је „Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим......