Пратите нас:

ЈЕДНА ИЛИ ДВЕ ТАКСЕ ЗА ЗЗП ?

Поступак заштите права прате одређени елементи који чине да пре свега поднети захтев за заштиту права од стране подносиоца буде уредно достављен наручиоцу и Републичкој комисији. Полазна тачка од које се проверава уредно поднет захтев за заштиту права у поступку јавне набавке јесте доказ о уплати таксе.

ПО СТАВУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

   Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решења у којима заузима став да је наручилац дужан да сходно члану 58. Закона о општем управном поступку позове понуђача да допуни Захтев за заштиту права, ако не......

КРАТКИ РОКОВИ

Пример из праксе: Уколико наручилац у поступку јавне набавке мале вредности објави Одлуку о додели уговора у петак пред крај радног времена, понуђач Одлуку види у понедељак, истог дана пошаље наручиоцу Захтев за увид у документацију и наручилац......

СПОРНА МЕЈЛ АДРЕСА

   Уколико наручилац не омогући увид понуђачу који је захтев за увид послао на мејл адресу наручиоца, која није наведена у конкурсној документацији, а са које је наручилац послао захтев за додатним појашњењима понуђачу, да ли је наручилац......

НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, прописана je обавеза наручиоца да сву документацију која је у вези са предметним поступком јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. ...

Увећање броја предмета у Републичкој комисији

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки објавила на свом сајту 09.01.2014. године, анализу постигнутих резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи  веома значајан пораст......