Пратите нас:

ЈОШ ЈЕДАН У НИЗУ УСПЕШНО ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА

   Удружење „Понуђачи Србије" успешно је организовало још један у низу успешних семинара „Смернице за припрему понуде по Новом закону о јавним набавкама", који је одржан дана 13.12.2019. године у хотелу „Prestige", у Београду.

Захваљујући нашим реномираним предавачима, учесницима семинара приближили смо новине које доноси нови Закон о јавним набавкама, а које се односе на следеће теме:

Прва тема - Услови за учешће у отвореном поступку јавне набавке(Квалификација за учешће у отвореном поступку јавне набавке - основи за искључење, критеријуми за избор привредног субјекта, начин доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, докази о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуми за доделу уговора, укратко о роковима) представљена је од стране стручног консултанта фирме ТЕНДЕРИ д.о.о. Крагујевац, Јасмине Марковић.

Друга тема - Припрема и подношење понуде ( Подношење, пријем и отварање понуда - начин подношење, поступак отварања понуда, записник са отварања понуда, важење понуда, трошкови припремања понуда, рокови) презентована је од стране Станице Радовић, стручног консултанта фирме ТЕНДЕРИ д.о.о. Крагујевац.

Трећу тему - Додела уговора, закључење уговора, могуће измене и заштита права ( Увид у документацију након објављивања одлуке о додели уговора,  услови за закључење уговора, измена уговора након закључења, све што би требало да знате о поступку заштите права), учесницима семинара интерпретирали су адвокати Александра Литричин и Саша Варинац.

   Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја године.  Примена нових законских одредби почиње 01. јула 2020. године. Удружење ће настојати да своје активности усмери ка едукацији чланова и понуђача широм Србије, како би успешно савладали све препреке које нови Портал и нови Закон о јавним  набавкама доносе са собом.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА