Пратите нас:

ПОНУЂАЧИ И НАРУЧИОЦИ СУ ОТКЛОНИЛИ ДИЛЕМЕ И УПОЗНАЛИ СЕ СА ПРАКСОМ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

   Удружење „Понуђачи Србије"


наставља традицију организовања семинара, те је одржан први у низу у 2021. години (реализован у оквиру програма „Механизми за повећање конкуренције кроз имплементацију новог закона" који је финансијски подржан од стране Града Крагујевца).

Семинар, намењен свим актерима у поступцима јавних набавки, организован је у пријатном амбијенту за рад и одмор – у једном од најлепших хотела у Крагујевцу „Женева лукс", на којем су предавали консултанти са вишегодишњим искуством у јавним набавкама, Јасмина Марковић и Станица Радовић.
Циљ семинара је био да што боље припремимо понуђаче, али и наручиоце за нове пословне подухвате у области јавних набавки.


Пред око тридесет учесника, представљене су следеће теме:


Прва тема: Значај конкурсне документације за све учеснике у поступку јавне набавке са освртом на праксу Републичке комисије (елементи конкурсне документације – критеријуми за избор, средстава финансијског обезбеђења, техничке спецификације)


Друга тема: Стручна оцена понуда из угла наручиоца и понуђача (оцена електронске понуде, начи и рок за достављање доказа, исправка рачунских грешака, појашњење понуде, захтев за доставњање доказа, пракса Републичке комисије)


Семинари се обликују према интересовањима полазника, тако да у потпуности одговарају њиховим потребама. Уколико је и Вама потребно адекватно знање из области јавних набавки контактирајте Удружење путем мејла:
sladjanaponudjacisrbije@gmail.com
ponudjacisrbije@gmail.com
или путем телефона
064/641-64-07     064/641-64-06
Видимо се на неком наредном семинару!

ГАЛЕРИЈА СЛИКА