Пратите нас:

УСВОЈЕН И ОБЈАВЉЕН НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама усвојен је дана 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, са циљем спровођења што ефикаснијих и транспарентнијих поступака јавних набавки,  у складу са праксом држава чланица Европске уније.Нове законске одредбе доносе бројне новине: Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом понуђач потврђује да испуњава све критеријуме и да није у ситуацији која може да га искључи из поступка јавне набавке. Увођење новог портала јавних набавки који ће омогућити спровођење поступака јавних набавки електронским путем, комуникацију и размену података у поступку јавне набавке. Постављање питања наручиоцу, подношење понуда и захтева за заштиту права биће омогућено путем новог Портала јавних набавки.

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ДОДЕЛИ МАЛОГ ГРАНТА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки аплицирало је на Програм малих грантова за подршку цивилном друштву, који се додељују у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у......

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Удружење „Понуђачи Србије" је стручна организација која се залаже за заштиту интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Тежимо ка томе да постанемо институционални партнер у циљу унапређења конкуренције, сузбијања корупције......

НА КОРАК ДО УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго најављиван закон о јавним набавкама на корак je до усвајања, јер је Влада Републике Србије 23.09.2019. утврдила Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, пре......

Како пријавити корупцију ?

    Учесници у поступцима јавних набавка се у пракси често сусрећу са ситуацијама које би се могле назвати коруптивним или дођу до информација и докумената који потврђују коруптивне радње, а да нису сигурни како у је тој ситуацији потребно......

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА

   Удружење „Понуђачи Србије" је изабрано као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED са Републичким секретаријатом за јавне политике, а финансира USAID. Реализација поменутог пројекта је отпочела 28.......