Пратите нас:

УСПЕШНО ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА НАРУЧИОЦЕ

   У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета, Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, уз подршку града Крагујевца, одржало је још једну успешну радионицу, за наручиоце. Радионица је одржана 05. јула 2017. године, у хотелу „Крагујевац", у Крагујевцу.  Главни циљ Програма је „помирење" наручилаца и понуђача, како би схватили да су партнери у поступцима јавних набавки  и да само заједничким деловањем може доћи до повећања  конкуренције на тржишту, подношења већег броја понуда по поступку и рационалнијег  трошења буџетских средстава. Велико нам је задовољство што су се наручиоци из Крагујевца и околине одазвали нашем позиву и дали допринос реализацији Програма. Представници јавних предузећа, школа и обданишта постављали су питања нашим предавачима и међусобно размењивали искуства.

УСКОРО НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Крајем 2017. године биће усвојен нови Закон о јавним набавкама,  а у складу са Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период  2014-2018 године. Овим Законом требало би да дође до усаглашавања домаћих прописа са директивама и......

НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 01. ЈУНА

    Закон о општем управном поступку је основни закон ( lex generalis )  који се примењује у поступању у свим управним стварима. Поједина питања управног поступка могу се уредити посебним законом ( lex specialis ), ако је то у појединим управним......

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ

     Уговор о финансирању програма из области привреде закључен је између Града Крагујевца (у даљем тексту:  Давалац средстава) ког заступа Радомир Ерић, члан градског већа за привреду  и Пословног Удружења „Понуђачи Србије" (у даљем тексту:......

НАЦРТ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У МАРТУ 2017. ГОДИНЕ

   Управа за јавне набавке објавила је на Порталу јавних набавки Акциони план за спровођење стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за  2017. годину, који је усвојила Влада Републике Србије.  Увидом у Акциони план може се утврдити да......

НЕДОВОЉНО КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕМЕНТА КРИТЕРИЈУМА ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

   На основу истраживања спроведеног од стране Удружења „Понуђачи Србије", које се тиче конкурентности у поступцима јавних набавки, али и на основу обавештења од чланова Удружења на седници Скупштине, у виду примедби које се односе на примену......