Пратите нас:

УКИНУТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРЕДНОСТ У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ

    Управа за јавне набавке је на свом сајту објавила обавештење о укидању преференцијалне предности за домаћа предузећа у односу на државе чланице ЕУ, сходно Споразуму о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране.Споразумoм о стабилизацији и придруживању, чланом 76. ставом 4 прописано је:   „Привредним друштвима Заједнице која нису основана у Србији биће омогућен приступ поступцима за доделу јавних уговора у Србији у складу са српским Законом о јавним набавкама, под условима не мање повољним од услова који се примењују на српска привредна друштва, најкасније пет година од ступања на снагу овог Споразума."

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у сарадњи са стручним консултантима из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, доставило је надлежнима Примедбе на Нацрт Закона о јавним набавкама.Како је неуређен систем јавних набавки  на......

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА ПРИСУСТВОВАЛИ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

   Представници Пословног удружења понуђача Србије присуствовали су јавним расправама у вези са Нацртом новог Закона о јавним набавкама, које су одржане у Београду и Нишу. У циљу заштите интереса понуђача и јавног интереса, али и унапређења......

ОБЈАВЉЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Обавештавамо Вас да је званичан Нацрт Закона о јавним набавкама објављен јуче на сајту Управе за јавне набавке. Детаљније прочитајте на линку http://www.ujn.gov.rs/ci.html Такође, објављен је Јавни позив за учешће у јавној расправи. Удружење......

ПРЕДЛОЗИ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ДОСТАВЉЕНИ УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ

    Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки на иницијативу чланова и других понуђача широм Србије, након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 2015. године, организовало је низ......

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ - КОНТРАДИКТОРНИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки свакодневно од чланова добија обавештења у виду примедби на рад Републичке комисије. У пракси се често дешава да Републичка комисија кроз ставове у донетим одлукама поступа......