Пратите нас:

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Удружење „Понуђачи Србије" је стручна организација која се залаже за заштиту интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Тежимо ка томе да постанемо институционални партнер у циљу унапређења конкуренције, сузбијања корупције и побољшања целокупног система јавних набавки у Србији. Како је Влада Републике Србије 23. септембра 2019. године усвојила Предлог Закона о јавним набавкама, представници Удружења су у сарадњи са стручним консултантима радили на писању Предлога амандмана на Предлог Закона о јавним набавкама. Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја ове године, а примена се очекује од 01. јула 2020. године. Очекују нас многе новине у систему јавних набавки - нове врсте поступака, нови рокове, увођење електронских јавних набавки, нови начин доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, новине у поступку заштите права и потпуно нови Портал јавних набавки. Са друге стране у Предлогу закона постоје и одредбе које се могу окарактерисати као „коруптивни изазов", уколико неке одредбе Предлога Закона о јавним набавкама у изворном...

НА КОРАК ДО УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго најављиван закон о јавним набавкама на корак je до усвајања, јер је Влада Републике Србије 23.09.2019. утврдила Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, пре......

Како пријавити корупцију ?

    Учесници у поступцима јавних набавка се у пракси често сусрећу са ситуацијама које би се могле назвати коруптивним или дођу до информација и докумената који потврђују коруптивне радње, а да нису сигурни како у је тој ситуацији потребно......

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА

   Удружење „Понуђачи Србије" је изабрано као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED са Републичким секретаријатом за јавне политике, а финансира USAID. Реализација поменутог пројекта је отпочела 28.......

УПОТРЕБА ПЕЧАТА ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА

   Обавештавамо Вас да је Управа за јавне набавке на свом сајту објавила  Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.Истим је извршена допуна......

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У САД – ЈАВНО ПРИВАТНИ ДИЈАЛОГ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  изабрано је као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED ( Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом......