Пратите нас:

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, закључило је на основу свакодневне комуникације са члановима, да су добијене погрешне информације које се тичу измена Закона о јавним набавкама и да су многи понуђачи доведене у заблуду да је отпочела примена новог Закона о јавним набавкама.Имајући у виду да  је један од основних циљева Удружења заштита интереса понуђача и јавног интереса, обавештавамо све  понуђаче и наручиоце да нови Закон о јавним набавкама није усвојен и да није објављен ни Нацрт новог Закона.

НОВИ ПРЕДЛОГ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У сусрет новом Закону о јавним набавкама Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки израдило је још један предлог одредбе Закона о јавним набавкама. Нацрт новог Закона очекује се до краја ове године. Текст нашег новог предлога......

УСПЕШНО ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА НАРУЧИОЦЕ

   У оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета, Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, уз подршку града Крагујевца, одржало је још једну успешну радионицу, за наручиоце.......

УСКОРО НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Крајем 2017. године биће усвојен нови Закон о јавним набавкама,  а у складу са Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период  2014-2018 године. Овим Законом требало би да дође до усаглашавања домаћих прописа са директивама и......

НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 01. ЈУНА

    Закон о општем управном поступку је основни закон ( lex generalis )  који се примењује у поступању у свим управним стварима. Поједина питања управног поступка могу се уредити посебним законом ( lex specialis ), ако је то у појединим управним......

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ

     Уговор о финансирању програма из области привреде закључен је између Града Крагујевца (у даљем тексту:  Давалац средстава) ког заступа Радомир Ерић, члан градског већа за привреду  и Пословног Удружења „Понуђачи Србије" (у даљем тексту:......