Пратите нас:

УПОТРЕБА ПЕЧАТА ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА

   Обавештавамо Вас да је Управа за јавне набавке на свом сајту објавила  Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.Истим је извршена допуна члана 9. Правилника који се односи на упутство понуђачима како да сачине понуду у поступцима јавних набавки,  у смислу да наведено упутство садржи и обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У САД – ЈАВНО ПРИВАТНИ ДИЈАЛОГ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  изабрано је као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED ( Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом......

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ РАДА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке, у циљу унапређења рада Портала јавних набавки.Како је најављена израда новог Портала јавних набавки, у циљу унапређења транспарентности,......

УКИНУТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРЕДНОСТ У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ

    Управа за јавне набавке је на свом сајту објавила обавештење о укидању преференцијалне предности за домаћа предузећа у односу на државе чланице ЕУ, сходно Споразуму о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава......

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у сарадњи са стручним консултантима из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, доставило је надлежнима Примедбе на Нацрт Закона о јавним набавкама.Како је неуређен систем јавних набавки  на......

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА ПРИСУСТВОВАЛИ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

   Представници Пословног удружења понуђача Србије присуствовали су јавним расправама у вези са Нацртом новог Закона о јавним набавкама, које су одржане у Београду и Нишу. У циљу заштите интереса понуђача и јавног интереса, али и унапређења......