Пратите нас:

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ - КОНТРАДИКТОРНИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки свакодневно од чланова добија обавештења у виду примедби на рад Републичке комисије. У пракси се често дешава да Републичка комисија кроз ставове у донетим одлукама поступа супротно законским одредбама и да по истим или сличним повредама у поступцима заштите права доноси контрадикторне одлуке, јер заузима различите ставове, а који узрокују и различиту правну праксу  у Решењима. Затражено је од Удружења понуђача Србије, да се обрати надлежним органима, како би се заштитила законитост поступака заштите права.

ОД 1. МАРТА 2018. ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА ФАКТУРА

    У складу са изменама Закона о роковим измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  пре достављања фактура дужницима који су субјекти јавног сектора, повериоци су дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, региструју у......

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ РЕЗУЛТИРАЛА ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА...

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки у 2017. години успешно је реализовало Програм „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета". Програм је подржан од стране Града Крагујевца, градског већа за......

ЈОШ ДВА ПОСТУПКА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА СПРОВЕДЕНА УСПЕШНО

   Послово удружење "Понуђачи Србије"  успешно је спровело још два поступка Грађанског надзора. Послови Грађанског надзорника обављени су у поступку јавне набавке - Уље за ложење, број ЈН 37/2017 и поступку јавне набавке - Погонско гориво, број......

СПРОВЕДЕН ПОСТУПАК ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА

   На основу члана 28. става 9. Закона о јавним набавкама и члана 9. става 1. Правилника о грађанском надзору, Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки које је именовано за Грађанског надзорника од стране Управе за јавне......

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОБЛЕМОМ КОЈИ СЕ ТИЧЕ ПИСМА О НАМЕРАМА БАНКЕ

   Пословно удружење „Понуђачи Србије" је на основу свакодневне комуникације са члановима и истраживањем тржишта дошло до податка да се у пракси често дешава да наручиоци конкурсном документацијом, у делу средстава финансијског обезбеђења,......