Пратите нас:

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ РЕЗУЛТИРАЛА ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ЗА 2018. ГОДИНУ

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки у 2017. години успешно је реализовало Програм „Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета". Програм је подржан од стране Града Крагујевца, градског већа за привреду. Током трајања Програма реализован је низ активности:Спроведено  је истраживање „Анализа конкурентности поступака на територији града  Крагујевца" за прво полугодиште 2017. године, које је јавно доступно на сајту Удружења. Организована је радионица за понуђаче у јуну, а за наручиоце у јулу месецу. Циљ радионица био је да понуђачи и наручиоци схвате да нису супротстављене стране у поступцима јавних набавки, већ да само заједничким ангажовањем могу допринети побољшању целокупног привредног амбијента на територији нашег града, али и на нивоу целе Србије.

ЈОШ ДВА ПОСТУПКА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА СПРОВЕДЕНА УСПЕШНО

   Послово удружење "Понуђачи Србије"  успешно је спровело још два поступка Грађанског надзора. Послови Грађанског надзорника обављени су у поступку јавне набавке - Уље за ложење, број ЈН 37/2017 и поступку јавне набавке - Погонско гориво, број......

СПРОВЕДЕН ПОСТУПАК ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА

   На основу члана 28. става 9. Закона о јавним набавкама и члана 9. става 1. Правилника о грађанском надзору, Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки које је именовано за Грађанског надзорника од стране Управе за јавне......

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОБЛЕМОМ КОЈИ СЕ ТИЧЕ ПИСМА О НАМЕРАМА БАНКЕ

   Пословно удружење „Понуђачи Србије" је на основу свакодневне комуникације са члановима и истраживањем тржишта дошло до податка да се у пракси често дешава да наручиоци конкурсном документацијом, у делу средстава финансијског обезбеђења,......

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, закључило је на основу свакодневне комуникације са члановима, да су добијене погрешне информације које се тичу измена Закона о јавним набавкама и да су многи понуђачи доведене у......

НОВИ ПРЕДЛОГ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У сусрет новом Закону о јавним набавкама Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки израдило је још један предлог одредбе Закона о јавним набавкама. Нацрт новог Закона очекује се до краја ове године. Текст нашег новог предлога......