Пратите нас:

Како пријавити корупцију ?

    Учесници у поступцима јавних набавка се у пракси често сусрећу са ситуацијама које би се могле назвати коруптивним или дођу до информација и докумената који потврђују коруптивне радње, а да нису сигурни како у је тој ситуацији потребно одреаговати и коме се могу обратити како би корупцију пријавили. Подсећамо да су током 2018. године формирана 4 посебна судска одељења за сузбијање корупције, у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву.Задатак посебних одељења је да процесуирају злоупотребу службеног положаја код јавних набавки, преваре и злоупотребе поверења у привреди, прање новца, проневере, утаје пореза, злоупотребе монополистичког положаја, давање и примање мита, несавестан рад у служби и слично, када се осумњиченима ставља на терет злоупотреба мања од 200 милиона динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ДИЈАЛОГА

   Удружење „Понуђачи Србије" је изабрано као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED са Републичким секретаријатом за јавне политике, а финансира USAID. Реализација поменутог пројекта је отпочела 28.......

УПОТРЕБА ПЕЧАТА ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНА

   Обавештавамо Вас да је Управа за јавне набавке на свом сајту објавила  Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.Истим је извршена допуна......

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У САД – ЈАВНО ПРИВАТНИ ДИЈАЛОГ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  изабрано је као партнерска организација на Пројекту јавно – приватног дијалога који спроводи NALED ( Национална алијанса за локални економски развој) са Републичким секретаријатом......

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ РАДА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке, у циљу унапређења рада Портала јавних набавки.Како је најављена израда новог Портала јавних набавки, у циљу унапређења транспарентности,......

УКИНУТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРЕДНОСТ У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ

    Управа за јавне набавке је на свом сајту објавила обавештење о укидању преференцијалне предности за домаћа предузећа у односу на државе чланице ЕУ, сходно Споразуму о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава......