Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима заштите права за време ванредног стања, Републичка комисија објавила је Обавештење о раду републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19. Сходно обавештењу, током трајања ванредног стања непосредно достављање поднесака није дозвољено. Подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга. Наручиоци ће сву документацију Републичкој комисији достављати у  копијама, а оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.

МОЛБА РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у име чланова Удружења и свих актера у поступцима јавних набавки, обратило се  Републичкој комисији за заштиту права  Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у......

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило надлежним органима и организацијама Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима јавних набавки за време ванредног стања, Управа за јавне набавке објавила је  Обавештење у......

МОЛБА ЗА ХИТНО ЗВАНИЧНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРАВИЛА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у име чланова Удружења и свих актера у поступцима јавних набавки, обратило се Управи за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права и Министарству финансија, Молбом за......

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани, Због новонастале здравствене ситуације и проглашеног ванредног стања обавештавамо вас да ће сви скупови Удружења "Понуђачи Србије", укључујући и семинар о Новом Закону о јавним набавкама заказан за 15. април 2020. године, бити одложени......

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА

    Регистровани понуђачи су у обавези да у периоду од 01. марта до 01. јула 2020. године поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тачка 1) и 2) Новог Закона о јавним......