Пратите нас:

ПОНУДА СА ВАРИЈАТАМА И ПОНУЂЕНА ДОБРА ВИШЕ ПРОИЗВОЂАЧА

   Наручилац је Одлуком одбио понуду подносиоца захтева (понуђача) и оценио је као понуду са варијантама. Одлуком је образложио да се понуда одбија из разлога што је понуђач за одређени број позиција из техничке спецификације понудио добра више произвођача и закључио да је понуда са варијантама она понуда у којој понуђач нуди добра више произвођача са истом понуђеном ценом.

ДОКАЗ О УПЛАТИ ТАКСЕ – ОСНОВ ЗА ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

   Поступајући по поднетом Захтеву за заштиту права (у даљем тексту: Захтев), наручилац је Решењем одбацио поднети Захтев , јер не садржи доказ о уплати таксе , са образложењем да се увидом у Портал јавних набавки може утврдити да су приложена......

НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА ОБЈАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ КЈН О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА...

   Удружење „Понуђачи Србије" обратило се Канцеларији за јавне набавке молбом за објављивање званичног мишљења у вези са основом за искључење који се односи на члан 111. ЗЈН став 1. тачка 3) односно у вези са начином доказивања поменутог основа......

ПОЧИЊЕ МЕСЕЦ ЈАВНИХ НАБАВКИ

  У оквиру пројекта „Јавно-приватни дијалог за развој", НАЛЕД и Удружење „Понуђачи Србије" покрећу кампању „Месец јавних набавки" поводом годину дана од примене новог Закона и е-Портала за јавне набавке. Тим поводом, позивамо све представнике......

ОМОГУЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

  Обавештавамо вас да је од 07. јула 2021. године омогућено коришћење Портала јавних набавки на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ, односно:   - приказ Портала и претраживање поступака јавних набавки на енглеском језику,  - припрема документације о набавци на......

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПО НОВОМ ЗЈН

Сам поступак заштите права дефинише се као поступак правне заштите поводом поступка јавне набавке.За разлику од претходног закона, нови Закон о јавним набавкама даје могућност за шире тумачење концептаАктивне легитимације. У том смислу, сходно......