Пратите нас:

НА КОРАК ДО УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго најављиван закон о јавним набавкама на корак je до усвајања, јер је Влада Републике Србије 23.09.2019. утврдила Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, пре приступања наше земље ЕУ, саопштила је Влада Србије.

Оно што се очекује применом овог закона је ефикасније спровођење поступака јавних набавки, смањење трошкова и административних процедура, заштита малих и средњих предузећа од негативних последица централизације јавних набавки, као и ефикаснија заштита права у току саме процедуре.

Предложена решења имају за циљ  сречавање коруптивног понашања, бољу конкурентност и потпуно отворено оглашавање у поступку јавне набавке, а привредним субјектима ће се новим законом указати на пословне прилике и омогућити проширивање базе уговарача на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу, што ће у великој мери утицати и на развој тржишта.

Јавне набавке су област нарочито подложна корупцији. Управо из тих разлога је Посебан акценат  стављен  на борбу против корупције - повећањем транспарентности и старањем о томе да привредни субјекти, јавност, медији и други учесници, буду обавештени о могућностима за доделу уговора, као и о понуђачима којима су уговори додељени.

За корупцију у јавним набавкама има лека, али је његова примена сложена и захтева интерактивност великог броја актера и стално прилагођавање. Без ефикасног правосуђа ни пуна примена ових принципа неће обезбедити резултате.

Нови Предлог Закона о јавним набавкама доноси једну значајну новину – електронско подношење захтева за заштиту права. Нови Портал јавних набавки, који је у фази припреме ће омогућити и електронске јавне набавке, што је велики корак напред за смањивање баријера за приступ јавним набавкама, али и алат за смањење бирократије и корупције. Очекујемо да ће ово повећање транспарентности и могућност увида у целокупан поступак јавне набавке, повратити поверење у поступке јавних набавки и омогућити већу конкуренцију.

 

ЛИНК: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА