Пратите нас:

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Удружење „Понуђачи Србије" је стручна организација која се залаже за заштиту интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Тежимо ка томе да постанемо институционални партнер у циљу унапређења конкуренције, сузбијања корупције и побољшања целокупног система јавних набавки у Србији. Како је Влада Републике Србије 23. септембра 2019. године усвојила Предлог Закона о јавним набавкама, представници Удружења су у сарадњи са стручним консултантима радили на писању Предлога амандмана на Предлог Закона о јавним набавкама. Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја ове године, а примена се очекује од 01. јула 2020. године. Очекују нас многе новине у систему јавних набавки - нове врсте поступака, нови рокове, увођење електронских јавних набавки, нови начин доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, новине у поступку заштите права и потпуно нови Портал јавних набавки. Са друге стране у Предлогу закона постоје и одредбе које се могу окарактерисати као „коруптивни изазов", уколико неке одредбе Предлога Закона о јавним набавкама у изворном облику буду усвојене. У складу са тим, од изузетне је важности да нас сви партнери и чланови подрже у нашим предлозима амандмана и проследе их осталима за које сматрају да могу имати било какав утицај приликом креирања нових законских прописа. Удружење ће наставити да у оквиру свог свакодневног пословања вредно ради на унапређењу система јавних набавки у Србији и целокупног привредног амбијента у држави. Кроз пројекат јавно приватног дијалога који реализујемо у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (NALED) и Републичким секретаријатом за јавне политике, уз финансијску подршку USAID, настојаћемо да остваримо комуникацију са надлежним органима и организацијама у области јавних набавки, како бисмо заједничким ангажовањем допринели ефикасној имплементацији нових законских решења.

Предлоге амандмана прочитајте на ЛИНКУ