Пратите нас:

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕМ РАДА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке, у циљу унапређења рада Портала јавних набавки.

Како је најављена израда новог Портала јавних набавки, у циљу унапређења транспарентности, јавности и одговорности у поступцима јавних набавки и ефикаснијег функционисања новог Партала, а самим тим ефикаснијег спровођења поступака јавних набавки, послали смо Управи за јавне набавке конструктивне предлоге у циљу бољег функционисања Портала.

Предлоге прочитајте на следећим линковима:

СТР. 1

СТР. 2