Пратите нас:

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У име чланова Удружења и свих актера у поступцима јавних набавки, Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки у сарадњи са тимом консултаната из консултантске фирме „TENDERI DOO KRAGUJEVAC", обратило се надлежним органима ЗАХТЕВОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС", број 91/2019). Захтев је достављен и организацијама које заступају исте или сличне циљеве.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА

    Регистровани понуђачи су у обавези да у периоду од 01. марта до 01. јула 2020. године поднесу захтев за издавање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тачка 1) и 2) Новог Закона о јавним......

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

   Програм Удружења „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције" подржан је од стране Града Крагујевца. Уговор о реализацији програмских активности закључен је 07.02.2020. године, између Града Крагујевца, Градске управе за......

ОБЈАВЉЕН ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго очекивани Нови закон о јавним набавкама усвојен је 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, а објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 37/19 од 24.12.2019. године.Закон ступа на снагу осмог дана од......

УСВОЈЕН И ОБЈАВЉЕН НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама усвојен је дана 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, са циљем спровођења што ефикаснијих и транспарентнијих поступака јавних набавки,  у складу са праксом држава чланица Европске......

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ДОДЕЛИ МАЛОГ ГРАНТА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки аплицирало је на Програм малих грантова за подршку цивилном друштву, који се додељују у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у......

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Удружење „Понуђачи Србије" је стручна организација која се залаже за заштиту интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Тежимо ка томе да постанемо институционални партнер у циљу унапређења конкуренције, сузбијања корупције......