Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима заштите права за време ванредног стања, Републичка комисија објавила је Обавештење о раду републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19. Сходно обавештењу, током трајања ванредног стања непосредно достављање поднесака није дозвољено. Подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга. Наручиоци ће сву документацију Републичкој комисији достављати у  копијама, а оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

   Програм Удружења „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције" подржан је од стране Града Крагујевца. Уговор о реализацији програмских активности закључен је 07.02.2020. године, између Града Крагујевца, Градске управе за......

ОБЈАВЉЕН ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго очекивани Нови закон о јавним набавкама усвојен је 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, а објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 37/19 од 24.12.2019. године.Закон ступа на снагу осмог дана од......

УСВОЈЕН И ОБЈАВЉЕН НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама усвојен је дана 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, са циљем спровођења што ефикаснијих и транспарентнијих поступака јавних набавки,  у складу са праксом држава чланица Европске......

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ДОДЕЛИ МАЛОГ ГРАНТА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки аплицирало је на Програм малих грантова за подршку цивилном друштву, који се додељују у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у......

ПРЕДЛОЗИ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Удружење „Понуђачи Србије" је стручна организација која се залаже за заштиту интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки. Тежимо ка томе да постанемо институционални партнер у циљу унапређења конкуренције, сузбијања корупције......

НА КОРАК ДО УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Дуго најављиван закон о јавним набавкама на корак je до усвајања, јер је Влада Републике Србије 23.09.2019. утврдила Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, пре......