Пратите нас:

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

   Програм Удружења „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције" подржан је од стране Града Крагујевца. Уговор о реализацији програмских активности закључен је 07.02.2020. године, између Града Крагујевца, Градске управе за друштвене делатност и послове са грађанима, коју заступа Никола Рибарић и Пословног удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки, ког заступа Јасмина Марковић.Главни циљ програма је да допринесе повећању конкурентности локалне привреде кроз унапређење система јавних набавки.

УДРУЖЕЊЕ ПОНУЂАЧА СРБИЈЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У Конференцијском центру листа „Данас" 6. септембра 2012. године, у Београду, одржана је јавна расправа о предлогу Закона о јавним набавкама, који је у скупштинској процедури. Стручни тим практичара у јавним набавкама узео је учешће у јавној......

Грађански надзорник

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), у члану 28., предвиђа обавезу надгледања поступака јавних набавки процењене вредности веће од милијарду динара, од стране грађанског надзорника. Грађанског......

Рокови плаћања

Консултантима практичарима из области јавних набавки, заинтересована лица за јавне набавке исказују негодовање, у вези са условима плаћања које постављају углавном наручиоци који би требало да буду пример за добру праксу....

Упућени амандмани привреде и понуђача на нацрт Закона о јавним набавкама

Уз несебично залагање и експертизу Удружења понуђача Србије, као најквалификованије организације која познаје процес јавних набавки у пракси, и на основу бројних примедби предузећа у чланству УПС које су стизале претходних година на актуелни......