Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима заштите права за време ванредног стања, Републичка комисија објавила је Обавештење о раду републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19. Сходно обавештењу, током трајања ванредног стања непосредно достављање поднесака није дозвољено. Подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга. Наручиоци ће сву документацију Републичкој комисији достављати у  копијама, а оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.

УДРУЖЕЊЕ ПОНУЂАЧА СРБИЈЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У Конференцијском центру листа „Данас" 6. септембра 2012. године, у Београду, одржана је јавна расправа о предлогу Закона о јавним набавкама, који је у скупштинској процедури. Стручни тим практичара у јавним набавкама узео је учешће у јавној......

Грађански надзорник

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), у члану 28., предвиђа обавезу надгледања поступака јавних набавки процењене вредности веће од милијарду динара, од стране грађанског надзорника. Грађанског......

Рокови плаћања

Консултантима практичарима из области јавних набавки, заинтересована лица за јавне набавке исказују негодовање, у вези са условима плаћања које постављају углавном наручиоци који би требало да буду пример за добру праксу....

Упућени амандмани привреде и понуђача на нацрт Закона о јавним набавкама

Уз несебично залагање и експертизу Удружења понуђача Србије, као најквалификованије организације која познаје процес јавних набавки у пракси, и на основу бројних примедби предузећа у чланству УПС које су стизале претходних година на актуелни......