Пратите нас:

ОБРАТИЛИ СМО СЕ КАНЦЕЛАРИЈИ МОЛБОМ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНИХ МИШЉЕЊА

У примени новог Закона о јавним набавкама појављују се разна питања у вези са тумачењем његових одредби, али и многе препреке у коришћењу новог Портала јавних набавки које је неопходно унапредити и савладати. Удружење "Понуђачи Србије" обратило се Канцеларији за јавне набавке: • МОЛБОМ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНОГ МИШЉЕЊА• МОЛБОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИЈА НОВОГ ПОРТАЛА Замолили смо представнике Канцеларије за јавне набавке да објаве званично мишљење у вези са питањем

Рокови плаћања

Консултантима практичарима из области јавних набавки, заинтересована лица за јавне набавке исказују негодовање, у вези са условима плаћања које постављају углавном наручиоци који би требало да буду пример за добру праксу....

Упућени амандмани привреде и понуђача на нацрт Закона о јавним набавкама

Уз несебично залагање и експертизу Удружења понуђача Србије, као најквалификованије организације која познаје процес јавних набавки у пракси, и на основу бројних примедби предузећа у чланству УПС које су стизале претходних година на актуелни......

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов......