Пратите нас:

УПУТИЛИ СМО НОВЕ МОЛБЕ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   Удружење „Понуђачи Србије" обратило се Канцеларији за јавне набавке молбама за унапређење функција новог портала и објављивање званичног мишљења са циљем успешније имплементације нових законских одредби и унапређења функција новог портала. Прва молба се односи на унапређење Портала јавних набавки на начин: да портал чува учитане доказе које је наручилац захтевао сходно члану 119. став 1. Закона о јавним набавкама, а након избора најповољнијег понуђача;

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов......