Пратите нас:

ПОНУДА СА ВАРИЈАТАМА И ПОНУЂЕНА ДОБРА ВИШЕ ПРОИЗВОЂАЧА

   Наручилац је Одлуком одбио понуду подносиоца захтева (понуђача) и оценио је као понуду са варијантама. Одлуком је образложио да се понуда одбија из разлога што је понуђач за одређени број позиција из техничке спецификације понудио добра више произвођача и закључио да је понуда са варијантама она понуда у којој понуђач нуди добра више произвођача са истом понуђеном ценом.

Регионална конференција „Партнерством против корупције”

Консултанти из фирме Тендери д.о.о, као представници Удружења "Понуђачи Србије", Јагода Ратинац и Јасмина Марковић, присуствовали су овој конференцији у својству говорника, оба конференцијска дана. На конференцији су представници Удружења изнели......

УДРУЖЕЊЕ ПОНУЂАЧА СРБИЈЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У Конференцијском центру листа „Данас" 6. септембра 2012. године, у Београду, одржана је јавна расправа о предлогу Закона о јавним набавкама, који је у скупштинској процедури. Стручни тим практичара у јавним набавкама узео је учешће у јавној......

Грађански надзорник

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), у члану 28., предвиђа обавезу надгледања поступака јавних набавки процењене вредности веће од милијарду динара, од стране грађанског надзорника. Грађанског......

Рокови плаћања

Консултантима практичарима из области јавних набавки, заинтересована лица за јавне набавке исказују негодовање, у вези са условима плаћања које постављају углавном наручиоци који би требало да буду пример за добру праксу....

Упућени амандмани привреде и понуђача на нацрт Закона о јавним набавкама

Уз несебично залагање и експертизу Удружења понуђача Србије, као најквалификованије организације која познаје процес јавних набавки у пракси, и на основу бројних примедби предузећа у чланству УПС које су стизале претходних година на актуелни......