Пратите нас:

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

   Програм Удружења „Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције" подржан је од стране Града Крагујевца. Уговор о реализацији програмских активности закључен је 07.02.2020. године, између Града Крагујевца, Градске управе за друштвене делатност и послове са грађанима, коју заступа Никола Рибарић и Пословног удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки, ког заступа Јасмина Марковић.Главни циљ програма је да допринесе повећању конкурентности локалне привреде кроз унапређење система јавних набавки.

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у сарадњи са стручним консултантима из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, доставило је надлежнима Примедбе на Нацрт Закона о јавним набавкама.Како је неуређен систем јавних набавки  на......

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА ПРИСУСТВОВАЛИ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

   Представници Пословног удружења понуђача Србије присуствовали су јавним расправама у вези са Нацртом новог Закона о јавним набавкама, које су одржане у Београду и Нишу. У циљу заштите интереса понуђача и јавног интереса, али и унапређења......

ОБЈАВЉЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Обавештавамо Вас да је званичан Нацрт Закона о јавним набавкама објављен јуче на сајту Управе за јавне набавке. Детаљније прочитајте на линку http://www.ujn.gov.rs/ci.html Такође, објављен је Јавни позив за учешће у јавној расправи. Удружење......

ПРЕДЛОЗИ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ДОСТАВЉЕНИ УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ

    Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки на иницијативу чланова и других понуђача широм Србије, након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 2015. године, организовало је низ......

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ - КОНТРАДИКТОРНИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки свакодневно од чланова добија обавештења у виду примедби на рад Републичке комисије. У пракси се често дешава да Републичка комисија кроз ставове у донетим одлукама поступа......

ОД 1. МАРТА 2018. ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА ФАКТУРА

    У складу са изменама Закона о роковим измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  пре достављања фактура дужницима који су субјекти јавног сектора, повериоци су дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, региструју у......