Пратите нас:

Препоруке за унапређење конкуренције и система јавних набавки на територији града Крагујевца

   У оквиру пројекта „ Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције кроз имплементацију новог закона", удружење „Понуђачи Србије" је креирало препоруке за унапређење конкуренције. У даљем излагању које је базирано на спроведеном истраживању од стране Удружења, користили смо такође и податке из истраживања спроведеног од стране НАЛЕД-а које је обављено у јуну 2021.године, јер Канцеларија за јавне набавке још увек није објавила званична Извештаје по питању јавних набавки спроведених по одредбама новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" 91/19).

Поднет је захтев за промену процедуре Вишем суду у Београду-посебно одељење

Законом о јавним набавкама прописано је да понуђачи доказују испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке достављањем извода/уверења из казнене евиденције са аспекта надлежности за правно лице у законског заступника "2) да он и његов......