Пратите нас:

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Након што се Удружење „Понуђачи Србије" обратило Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки Молбом за хитно званично објављивање правила поступања у поступцима заштите права за време ванредног стања, Републичка комисија објавила је Обавештење о раду републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за време ванредног стања проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19. Сходно обавештењу, током трајања ванредног стања непосредно достављање поднесака није дозвољено. Подношење писмена која су упућена Републичкој комисији преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Немањина 22-26, Београд, може се обављати коришћењем поштанских услуга. Наручиоци ће сву документацију Републичкој комисији достављати у  копијама, а оригинална документација из поступка јавне набавке достављаће се искључиво на основу посебног захтева Републичке комисије, уколико је исто неопходно за поступање.

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки, у сарадњи са стручним консултантима из фирме ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, доставило је надлежнима Примедбе на Нацрт Закона о јавним набавкама.Како је неуређен систем јавних набавки  на......

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА ПРИСУСТВОВАЛИ ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

   Представници Пословног удружења понуђача Србије присуствовали су јавним расправама у вези са Нацртом новог Закона о јавним набавкама, које су одржане у Београду и Нишу. У циљу заштите интереса понуђача и јавног интереса, али и унапређења......

ОБЈАВЉЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Обавештавамо Вас да је званичан Нацрт Закона о јавним набавкама објављен јуче на сајту Управе за јавне набавке. Детаљније прочитајте на линку http://www.ujn.gov.rs/ci.html Такође, објављен је Јавни позив за учешће у јавној расправи. Удружење......

ПРЕДЛОЗИ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ДОСТАВЉЕНИ УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ

    Пословно удружење „Понуђачи Србије" у поступцима јавних набавки на иницијативу чланова и других понуђача широм Србије, након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 2015. године, организовало је низ......

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ - КОНТРАДИКТОРНИ СТАВОВИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

    Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки свакодневно од чланова добија обавештења у виду примедби на рад Републичке комисије. У пракси се често дешава да Републичка комисија кроз ставове у донетим одлукама поступа......

ОД 1. МАРТА 2018. ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА ФАКТУРА

    У складу са изменама Закона о роковим измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  пре достављања фактура дужницима који су субјекти јавног сектора, повериоци су дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, региструју у......