Пратите нас:

УКИНУТА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРЕДНОСТ У ОДНОСУ НА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ЕУ

       Управа за јавне набавке је на свом сајту објавила обавештење о укидању преференцијалне предности за домаћа предузећа у односу на државе чланице ЕУ, сходно Споразуму о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране.

Споразумoм о стабилизацији и придруживању, чланом 76. ставом 4 прописано је:   „Привредним друштвима Заједнице која нису основана у Србији биће омогућен приступ поступцима за доделу јавних уговора у Србији у складу са српским Законом о јавним набавкама, под условима не мање повољним од услова који се примењују на српска привредна друштва, најкасније пет година од ступања на снагу овог Споразума."

Како је Споразум ступио на снагу 01. септембра 2013. године, рок за укидање предности дате домаћим понуђачима био је 01. септембар 2018. године.

ПОДСЕЋАМО да је чланом 86. ставом 11. Закона о јавним набавкама прописано да се преференцијална предност у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума примењује сходно одредбама тог споразума.

Детаљније о овоме прочитајте на сајту Управе за јавне набавке