Пратите нас:

УСВОЈЕН И ОБЈАВЉЕН НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

   Нови Закон о јавним набавкама усвојен је дана 23. децембра 2019. године од стране посланика Скупштине Србије, са циљем спровођења што ефикаснијих и транспарентнијих поступака јавних набавки,  у складу са праксом држава чланица Европске уније.

Нове законске одредбе доносе бројне новине:

Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом понуђач потврђује да испуњава све критеријуме и да није у ситуацији која може да га искључи из поступка јавне набавке.

Увођење новог портала јавних набавки који ће омогућити спровођење поступака јавних набавки електронским путем, комуникацију и размену података у поступку јавне набавке. Постављање питања наручиоцу, подношење понуда и захтева за заштиту права биће омогућено путем новог Портала јавних набавки.

Уводи се нови поступак јавних набавки - „партнерство за иновације" како би се поступак убрзао у области здравства и културе.

Закон се неће примењивати при куповини робе и услуга вредности мање од милион динара или када се уговарају радови јефтинији од три милиона.

Остале новине које нас очекују применом новог Закона о јавним набавкама представићемо вам на наредној радионици, која је планирана за 28. фебруар 2020. године.

Нови Закон о јавним набавкама објављен је на сајту Народне скупштине и можете га прочитати на ЛИНКУ.