Пратите нас:

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ДОДЕЛИ МАЛОГ ГРАНТА

 

   Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки аплицирало је на Програм малих грантова за подршку цивилном друштву, који се додељују у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању ЕУ кроз изабране радне групе Националног конвента о ЕУ" (Припреми се за учешће – П2П), који финансира Европска унија. Пројекат Удружења носи назив „Механизми за унапређење конкуренције у јавним набавкама, у процесу приступања ЕУ".

Дана 18. новембра Председница Удружења потписала је уговор о додели финансијских средстава са извршном директорком Центра за европске политике.

Главни циљеви пројекта су:

1. Повећање конкуренције на тржишту, подношење већег броја понуда по поступку и рационалније  трошење буџетских средстава

2. Активно учешће малих и средњих привредних друштава, као и предузетника у поступцима јавних набавки, а у циљу потпуне примене начела обезбеђивања конкуренције

3. Подизање свести јавности и свих актера у поступцима јавних набавки колико је добро функционисање поступака јавних набавки важно за обезбеђивање конкуренције и фер тржишну утакмицу

4.  Успостављање и унапређење механизма грађанског мониторинга примене закона и праксе усмерене на сузбијање корупције, подизање нивоа конкуренције и оснаживање релевантних актера да дају свој допринос у преговорима о приступању ЕУ.

Главне активности које ће Удружење спроводити током трајања пројекта су:

  • Мониторинг јавних набавки
  • Едукација понуђача и наручилаца
  • Одржавање Панел дискусије и Конференције
  • Медијска промоција

  Позивамо се чланове Удружења и друге заинтересоване актере у поступцима јавних набавки да нас подрже у спровођењу пројектних активности и уопште у пословању наше организације. Имајући у виду да нас до краја године очекује усвајање новог Закона о јавним набавкама, удружени ћемо успешније савладати изазове које доноси примена нових законских одредби.